Seinätön työkokeilu Jyväskylässä. Tule oppimaan tulevaisuuden työelämätaitoja, yrittäjyyttä tai kirkastamaan uravalintojasi. Vaikka olemme kokeneita valmentajia, sinun ei tarvitse kuitenkaan jännittää. Ihan rentoa meininkiä :).
 
Nuorten työbileet | Työkokeilu, Jyväskylä

Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Tämä on INNOtyöverkko Osuuskunta henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuojaasetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 1.4.2018. Viimeisin muutos 28.05.2018.

REKISTERINPITÄJÄ

INNOtyöverkko Osuuskunta Nisulankatu 78 40720 JYVÄSKYLÄ
Puh. 014 310 0199
Y-tunnus: 0970196-2
Jäljempänä INNOtyöverkko Osuuskunnasta käytetään nimeä INNOverkko.

Tämän verkkosivuston osoite on: https://nuortentyobileet.fi
Nuorten työbileet on INNOverkko osuuskunnan ylläpitämä verkkopalvelu.

REKISTERISTÄ VASTAAVA YHTEYSHENKILÖ

info@innoverkko.com
Kari Koskela

Asiakasrekisteri

Projektikohtaisissa rekistereissä on asiakkaiden (yritys, yhteisö, tms.) yhteystiedot.

Laskutusrekisteri

Käytämme Procountor kirjanpito/laskutusjärjestelmää. Laskutettujen asiakkaiden yhteystiedot tallentuvat järjestelmään laskutuksen yhteydessä. Tähän rekisteriin tallentuvat myös muiden meitä laskuttaneiden (projektien alihankkijat, vuokranantaja, puhelin, ohjelmistolisenssit, tilintarkastaja jne) yhteystietoja.

Osuuskunnan jäsenrekisteri

Tässä rekisterissä on kunkin INNOverkon jäsenen ja jäsenyyttä harkitsevan tarkat yhteystiedot. Rekisteri sisältää tiedot myös jo eronneista jäsenistä ja niistä jäsenyyttä harkinneista, jotka eivät hakeneet jäsenyyttä. Tietojen tallennus ja ylläpito perustuu Osuuskuntalakiin.

OutLook (paikallinen)

Lista kunkin työntekijän sähköpostitilillä, johon OutLook tallentaa automaattisesti niiden henkilöiden sähköpostiosoitteet ja mahdollisesti muuta ko. henkilön itse OutLookille kertomaa tietoa. Listalla on tiedot henkilöistä, joiden kanssa INNOverkon henkilö on ollut sähköpostikirjeenvaihdossa sisältäen koko sähköpostikeskusteluhistorian.

OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on • rekisterinpitäjän oikeutettu etu (asiakassuhde) • sopimus, jossa rekisteröity on osapuolena Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus on yhteydenpito asiakkaisiin, asiakassuhteen ylläpito, markkinointi tms. Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon tai profilointiin.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Asiakasrekisteri

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, yritys/organisaatio, yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite). Joissakin projekteissa (mm. TE -keskukselle tehdyt) rekisteri sisältää myös projektiin liittyvien henkilöiden henkilötunnuksen. Tiedot pysyvät järjestelmässä asiakassuhteen ajan ja poistetaan tarvittaessa. TE-projekteissa säilytysaika on 10 vuotta.

Laskutusrekisteri

Procountor kirjanpito/laskutusjärjestelmään tallentuvat laskutettujen asiakkaiden ja meitä muuten laskuttaneiden laskun käsittelyyn liittyvät yhteystiedot. Tiedot pysyvät järjestelmässä kirjanpitoon liittyvien lakien mukaisesti.

Osuuskunnan jäsenrekisteri

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi ja osoite, yksityinen sähköpostiosoite, syntymäaika, puhelin, koulutus- ja asiantuntijanimike sekä osuuskunnan jäsenyyteen liittyviä tietoja. Rekisteri sisältää tiedot nykyisistä jäsenistä, eronneista jäsenistä ja harkinta-ajalla eronneista henkilöistä. Tiedot osuuskunnan entisistä jäsenistä tulee olla rekisterissä vähintään, kunnes heille on palautettu osuuskunnan osuusmaksu.

OutLook (paikallinen)

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat: henkilön nimi, sähköpostiosoite ja sähköpostikeskusteluhistoria. OutLook tallentaa automaattisesti myös ko. henkilön itsensä OutLookille kertomia muitakin tietoja. Tiedot pysyvät rekisterissä ainakin asiakas/liikesuhteen ajan.

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Rekistereihin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. sähköpostitse, puhelimitse ja sopimuksista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Henkilö itse luovuttaa tietojaan myös www-lomakkeella.

TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Rekistereiden henkilötietoja (yritys, nimi, osoite) ei luovuteta eikä julkaista muille tahoille, ellei projektin tilaaja (esim. TE-keskus) sitä edellytä. Tietoja ei siirretä rekisterinpitäjän toimesta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEET

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Kun rekisteritietoja säilytetään, laitteiston fyysisestä ja digitaalisesta tietoturvasta huolehditaan asiaankuuluvasti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Mikäli henkilö haluaa tarkistaa hänestä tallennetut tiedot tai vaatia niihin oikaisua, pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET

Rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamiseen rekisteristä (”oikeus tulla unohdetuksi”). Niin ikään rekisteröidyillä on muut EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukaiset oikeudet (* kuten henkilötietojen käsittelyn rajoittaminen tietyissä tilanteissa. Pyynnöt tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä 4 (4) voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa).

* http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/?uri=CELEX%3A32016R0679#d1e2144-1-1

Mitä henkilötietoa keräämme ja miksi

Kommentit

Kun sivuston käyttäjät jättävät kommentteja sivustolle, keräämme kommenttilomakkeessa olevat tiedot, sekä käyttäjän IP-osoitteen ja selaimen versiotiedot roskaviestien tunnistamisen helpottamiseksi.

Kun vierailijat jättävät kommentin tälle sivustolle keräämme tiedon, joka on näkyvissä kommentointikentissä, IP-osoitteen sekä selaimen versioon liittyvät tiedot.

Muilta sivustoilta upotettu sisältö

Tämän sivuston artikkelit voivat sisältää upotettua sisältöä (esimerkiksi videoita, kuvia, artikkeleita jne.). Toisilta sivustoilta tuodun upotetun sisällön avaaminen on verrattavissa siihen, että vierailija itse kävisi kolmannen osapuolen sivustolla.

Nämä sivustot voivat kerätä tietoa sinusta, käyttää evästeitä, upottaa kolmannen osapuolen seurantaevästeitä ja monitoroida vuorovaikutustasi upotetun sisällön kanssa, mukaan lukien vuorovaikutuksen seuranta jos ja kun olet kirjautunut käyttäjänä sivustolle.

Kuinka kauan säilytämme tietoa

Mikäli jätät kommentin, kommenttia ja sen metatietoa säilytetään toistaiseksi. Tämä tehdään siksi, että voimme tunnistaa ja hyväksyä seuraavat kommentit automaattisesti sen sijaan, että säilyttäisimme ne moderointijonossa.

Tallennamme rekisteröityneiden käyttäjien (jos sellaisia on) käyttäjäprofiilien tiedot. Kaikilla käyttäjillä on mahdollisuus nähdä, muokata ja poistaa omia henkilötietojaan milloin vain. Ainoastaan käyttäjänimeä ei voi muuttaa. Verkkosivuston ylläpitäjät voivat nähdä ja muokata käyttäjäprofiilien tietoja.

Mitä oikeuksia sinulla on omaan tietoosi

Mikäli sinulla on käyttäjätili tälle sivustolle tai olet jättänyt kommentteja, voit pyytää koostetiedostoa omista henkilötiedoistasi, sisältäen kaiken henkilötiedon, jonka olet meille antanut. Voit myös pyytää henkilötietojesi poistoa. Oikeus omien tietojen poistoon ei koske sellaista henkilötietoa, joka meidän on säilytettävä ylläpidollisista, juridisista tai tietoturvaan liittyvistä syistä.

Kuinka suojelemme henkilötietojasi

Sivusto on toteutettu nykyaikaisilla tekniikoilla käyttäen ajantasaisia salaustekniikoita, ja ne päivittyvät myös automaattisesti. Palvelin on kumppanin ylläpitämä sekä asianmukaisesti suojeltu. Käytössämme on SSL-sertifikaatti.